Teambuilding

TEAMBUILDING

Samarbetsövningar, företagsaktivitet, kickoff – våra aktiviteter kring teambuilding är en bra metod att knyta samman och stärka arbetsgruppen under roliga former. Vi har arbetat med relationer, gruppdynamik och ledarskap i över 20 år vilket gör att våra aktiviteter i teambuilding är noga avvägda för att kunna se mönster och rolliklädnad men under genomförandet ska det bara kännas roligt för deltagarna. 


Vår teambuilding fungerar bra i samband med en planeingsdag eller dagkonferens men också på AW:n eller företagsfesten. 

Vi erbjuder allt från aktiviteten i sig, hos oss eller hos er, till en helkväll inklusiva lokal, mat och dryck. 

TEAMBUILDING


10-50 pers

TEAMBUILDING


40-1000 pers